• Innovatief
  • Kwaliteit
  • Duurzaam
  • Samenwerken

Ontdek hoe wij invulling geven aan duurzaamheid

Ontdek hoe wij invulling geven aan duurzaamheid. Ons bedrijf kent een lange termijnvisie. Er wordt veel aandacht geschonken aan het neerzetten van duurzame relaties met onze collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Bouwen aan meerwaarde met elkaar en voor elkaar. Bouwen aan een bestendig bedrijf voor de generaties die nog gaan komen. 

Focus op duurzaam ondernemen

Een energieneutrale Achterhoek in 2030. Dat is het doel dat wij met elkaar in onze regio hebben vastgesteld. Wij vinden het logisch dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt: wij dus ook.

Het besparen van energie en het zorgen voor een duurzame, toekomstbestendige bedrijfsvoering is voor ons belangrijk. Daarom doen wij proactief mee met Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD).

Productduurzaamheid

Allereerst geven wij invulling aan duurzaamheid door onze producten te maken van materialen die met certificaten lokaal worden vervaardigd. Zo weten wij in het kader van REACH waar deze grondstoffen vandaan komen en wat er in zit. Tevens kiezen wij voor de hoogwaardige varianten van de stoffen, zodat onze producten bewezen twee tot vier keer zo lang meegaan. Dit scheelt dus ook aanzienlijk in het gebruik van grondstoffen. Een dubbele winst; voor milieu én klant.

Recycling

Ten tweede zorgen wij inzake duurzaamheid voor een goede recycling van onze afvalstromen. Niet alleen wordt al het materiaal gescheiden afgevoerd. Ook comprimeren wij ons afval. Daarnaast onderzoeken wij momenteel of wij van ons afval nieuwe producten kunnen maken. Zo krijgt ons afval een hernieuwde waarde en geven wij invulling aan een circulaire economie.

Verduurzaming pand en productie(proces)

Ten derde bekijken wij continu niet alleen organisatorisch of wij een sterkere strategie op duurzaamheid kunnen neerzetten. Tevens pakken wij proactief de verduurzaming van ons machinepark en pand op. Zo is ons pand en ons productieproces met haar machines uitgebreid onder de loep genomen via de DOE-Scan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Het reviseren van een hogedrukpers heeft intussen al 30% energiereductie opgeleverd.

Duurzame transportbokken

Een goed voorbeeld hoe een duurzaam product kan ontstaan zijn onze transportbokken. Wij hadden een proces-issue, want wij ondervonden hinder van niet goed aangeleverde grondstoffen. De grondstoffen waren daardoor niet goed door ons te verwerken. Tevens bleven wij met veel wegwerppallets zitten.

Door onze rubberen rollen op onze speciale bokken te vervoeren was het probleem opgelost. Tevens biedt dit direct een duurzame oplossing, want de kosten van wegwerppallets worden voorkomen. Deze bokken worden nu zelfs verkocht aan onze rubberleveranciers, die ze bij andere klanten inzetten!

Met praktische plannen en door het ontwikkelen en maken van eigen producten werken wij op deze wijze actief aan verduurzaming!