• Productief
 • Kwaliteit
 • Duurzaam
 • Samenwerken

Kernwaarden Nijhuis Group

De kernwaarden van de Nijhuis Group zijn samen te vatten als ‘Eerlijk Samen Groeien’. Zij zijn door onze collega’s ook zelf bepaald. Deze waarden dragen eraan bij, dat wij groeien. Door het actief naleven ervan is het voor ons duidelijk welk gedrag wij waarderen en wat ook juist niet. Hierdoor ontstaan duurzame relaties.

Eerlijk samen groeien

Wij houden elkaar aan onze kernwaarden. Wij leven ze na. Wij dragen deze in al onze ontmoetingen en communicatie met onze relaties uit.

Dit houdt in, dat wij:  

 • in alle situaties open en eerlijk zijn;
 • in onze houding en gedrag respectvol zijn;
 • actief aan ons team bijdragen en daarmee bouwen aan vertrouwen;
 • ons als bedrijf en individu continu ontwikkelen zodat wij groeien.

Groei mindset

Alle collega’s groeien. Dit doen wij door middel van onze lerende organisatie, oftewel onze groei mindset. Zo faciliteren wij interne en externe scholing.

Zo zetten wij bijvoorbeeld in op:

 • een leven lang leren;
 • het vinden van een goede balans tussen privé en werk;
 • aandacht hebben voor gezondheid en welzijn;
 • coaching op houding en gedrag;
 • het oppakken van nieuwe werkzaamheden, zodat iedereen allround inzetbaar wordt.

Door goed naar elkaar te luisteren zetten wij iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar kracht in. Wij kijken hierbij naar het individu en naar de groep als geheel. Lees voor een aantal voorbeelden hoe dit in de praktijk werkt ook eens de ervaringen van onze (oud)collega’s.